"Муниципалитет" журналы, №5(6), май 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №5(6), май 2012-ж.
31.05.2012 15:35

Журналдын бул чыгарылышында: "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЖӨБ кадрлары", "ЖӨБ ресурстары", "Сынактар жана гранттар".

Журналдын бул чыгарылышында:

Мыйзамдагы жаңылыктар

ЖӨБ кадрлары

ЖӨБ ресурстары

Сынактар жана гранттар

Скачать: