"Муниципалитет" журналы, №8 (9), август 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №8 (9), август 2012-ж.
03.09.2012 15:24

Бул чыгарылышта: "Актуалдуу тема", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "ЖӨБ ресурстары", "ЖӨБ каржылары", "Элдин үнү жана ЖӨБдө катышуусу", "Жаңы лидерлер".

Журналдын бул чыгарылышында:

Актуалдуу тема

Мыйзам жаңылыктары

«Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун (ЭҮЖӨБОЖ) жаңылыктары

Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары

ЖӨБ ресурстары

ЖӨБ каржылары

Элдин үнү жана ЖӨБдө катышуусу

Жаңы лидерлер

Скачать: