"Муниципалитет" журналы, №12 (49), декабрь 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №12 (49), декабрь 2015-ж.
04.01.2016 15:52

Журналдын бул чыгарылышында: "ЖӨБ органдарды жана жергиликтүү жамааттарды куттуктоо", "Көңүл чордонунда – финансылык сабаттуулук", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Сынактар жана гранттар", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы".

ЖӨБ органдарды жана жергиликтүү жамааттарды куттуктоо 

Көңүл чордонунда – финансылык сабаттуулук

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

Сынактар жана гранттар 

ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы

Скачать: