"Муниципалитет" журналы, №9 (46), сентябрь 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №9 (46), сентябрь 2015-ж.
23.10.2015 15:21

Бул санда: "Кыргызстандагы муниципалдык тапшырык", "Долбоорлордун таржымалы - ийгиликтин таржымалы".

2015-жылдын сентябрь айы үчүн “Муниципалитет” журналынын №46 атайын чыгарылышы социалдык тапшырыкка арналган жана Германия эл аралык кызматташтык коомунун (GIZ) "Жарандык коомду колдоо фонду" Долбоору каржылаган “Муниципалдык социалдык тапшырыктын негизинде жергиликтүү жамааттардын артыкчылыктуу маселелерин чечүүдө БӨУ менен ЖӨБнын өнөктөштүгү” Долбоорунун алкагында чыгарылды.
Мындан ары журналдагы орундарды үнөмдөө максатында бул "МСТ боюнча GIZ/Фонд долбоору" деп кыскартылып берилет.

Кыргызстандагы социалдык тапшырык 

Долбоорлордун таржымалы – ийгиликтин таржымалы

Скачать: