"Муниципалитет" журналы, №5-6 (42-43), май-июнь 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №5-6 (42-43), май-июнь 2015-ж.
02.07.2015 14:15

Журналдын бул чыгарылышында: "Депутаттык баяндар", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Борбордук казыналык – ЖӨБ органдарына", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЖӨБ кадрлары", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "Көңүл чордонунда".

"Муниципалитет" журналынын бул чыгарылышында:

Депутаттык баяндар

Мыйзамдагы жаңылыктар

Борбордук казыналык – ЖӨБ органдарына 

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

ЖӨБ кадрлары

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары 

Көңүл чордонунда

Скачать: