"Муниципалитет" журналы, №4 (41), апрель 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №4 (41), апрель 2015-ж.
01.05.2015 10:35

Журналдын бул чыгарылышында: "Эл аралык тажрыйба", "Пилот: Кыргызстандагы муниципалдык социалдык тапшырык", "Адабияттагы жаңылыктар".

Эл аралык тажрыйба

Пилот: Кыргызстандагы муниципалдык социалдык тапшырык

Адабияттагы жаңылыктар

2015-жылдын апрель айы үчүн “Муниципалитет” журналынын № 4 (41) атайын чыгарылышы социалдык тапшырыкка арналат жана Германия эл аралык кызматташтык коомунун (GIZ) "Жарандык коомду колдоо фонду" долбоору каржылаган “Муниципалдык социалдык тапшырыктын негизинде жергиликтүү жамааттардын артыкчылыктуу маселелерин чечүүдө БӨУ менен ЖӨБнын өнөктөштүгү” Долбоорунун алкагында чыгарылды. Мындан ары журналдагы орундарды үнөмдөө максатында бул "МСТ боюнча GIZ/Фонд долбоору" деп кыскартылып берилет.

Скачать: