"Муниципалитет" журналы, №2-3 (39-40), февраль-март 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №2-3 (39-40), февраль-март 2015-ж.
02.04.2015 14:35

Журналдын бул чыгарылышында: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Юридикалык консультация", "ЖӨБ ресурстары", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Финансылык сабаттуулук".

"Муниципалитет" журналынын бул чыгарылышында: 

PDF форматында жүктөө

Көңүл чордонунда

Мыйзамдагы жаңылыктар

Юридикалык консультация

ЖӨБдүн ресурстары

Жарандардын ЖӨБго катышуусу 

ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары 

ӨСИ жаңылыктары

Финансылык сабаттуулук