"Муниципалитет" журналы, №10 (35), октябрь 2014-ж. (атайын чыгарылыш)

"Муниципалитет" журналы, №10 (35), октябрь 2014-ж. (атайын чыгарылыш)
03.11.2014 20:49

Бул санда: "Күндүн темасы", "Мектепке чейинки билим", "Мектеп", "Калктын саламаттыгы", "Маалымат алмашуусу", "Маданият", "Инфраструктура"

"Муниципалитет" журналынын бул чыгарылышында:

Күндүн темасы

Мектепке чейинки билим

Мектеп

Калктын саламаттыгы

Маалымат алмашуусу

Маданият

Инфраструктура

 

Скачать: