"Муниципалитет" журналы, №9 (34), сентябрь 2014-ж.

"Муниципалитет" журналы, №9 (34), сентябрь 2014-ж.
17.10.2014 11:37

Бул санда: "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЖӨБ каржысы", "ЖӨБ мыкты практикасы", "Юридикалык консультация", "Жергиликтүү экономикалык өнүгүү", "Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун (мындан ары – ЭҮЖӨБОЖ Долбоору) жаңылыктары", "Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары"

"Муниципалитет" журналынын бул чыгарылышында: 

Мыйзамдагы жаңылыктар

ЖӨБнын каржысы

ЖӨБнын мыкты практикасы

Юридикалык консультация

Жергиликтүү экономикалык өнүгүү

"Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун (мындан ары – ЭҮЖӨБОЖ Долбоору) жаңылыктары

Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары

 

 

Скачать: