"Муниципалитет" журналы, №3 (16), март 2013-ж.

"Муниципалитет" журналы, №3 (16), март 2013-ж.
29.03.2013 17:28

Бул чыгарылышта: "Административдик-аймактык реформа", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Мыйзамдагы жаңылылыктар", "ЖӨБ ресурстары", "Китепкана+ЖӨБ", "Жаңжалды башкаруу".

Бул чыгарылышта окугула: 

Административдик-аймактык реформа

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

ӨСИ жаңылыктары

Мыйзамдагы жаңылылыктар

ЖӨБ ресурстары

Жаңжалды башкаруу