"Муниципалитет" журналы, №2 (15), февраль 2013-ж.

"Муниципалитет" журналы, №2 (15), февраль 2013-ж.
28.02.2013 17:20

Бул чыгарылышта: "Р2Р. Практик - практикке", "ЖӨБ ресурастары", "ЖӨБ каржысы", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Жарандардын ЖӨБдө катышуусу", "Жаңжалдарды башкаруу".

Бул чыгарылышта окугула:

Р2Р. Практик - практикке

ЖӨБ каржысы

ӨСИ жаңылыктары

Жарандардын ЖӨБдө катышуусу

Жаңжалдарды башкаруу