"Муниципалитет" журналы

 • "Муниципалитет" журналы №4 (29), апрель 2014-ж.
  06.06.2014 15:06
  Бул чыгарылышта: "Дүйнөдө талкууланган тема", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ПИЛОТ: Кыргызстандагы муниципалдык социалдык тапшырык", "Барометр", "Эмнени окуй аласыз?"
 • "Муниципалитет" журналы №28
  28.03.2014 08:03
  «Бюджет реформасы», «Практиктен практикке:P2P», «Жарандардын катышуусу», «ЖӨБ ресурстары», «ЭỴЖӨБОЖ Долбоорунун жаӊылыктары», «Өнүктүрүү саясат институтунун жаӊылыктары»
 • "Муниципалитет" журналы №26-27
  03.03.2014 08:03
  «Көӊүл чордонунда», «Мыйзамдагы жаӊылыктар», «ЖӨБдүн каржысы», «ЖӨБдүн кадрлары», «ЖӨБдүн ресурстары», «Жарандардын ЖӨБгө катышуусу», «ЭỴЖӨБОЖ Долбоорунун жаӊылыктары», «ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы», «Аймактык ММК»
 • "Муниципалитет" журналы №12 (25), декабрь 2013-ж.
  30.12.2013 11:12
  Бул чыгарылышта: "Сөз башынын ордуна","Өкмөттүн стратегиялары","Жергиликтүү өнүгүүнүн стратегиялары"
 • "Муниципалитет" журналы №24
  25.11.2013 08:11
  "Кириш сөз","Транспорт","Таза суу","Сугат суу","Жолдор жана көпүрөлөр","Жарыктандыруу жана электрификация","Жергиликтүү экономикалык өнүгүү", "Энергоэффективдүүлүк","Карыларды жана аялдарды колдоо","Жаштар, спорт жана бош убакыт","Маданият жана китепканалар","Мектепке чейин билим берүү","Жарандык катышуу жана калкты маалымдоо"
 • "Муниципалитет" журналы, №9-10 (22-23), сентябрь-октябрь 2013-ж.
  18.10.2013 15:10
  Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБ кадрлары коррупцияга каршы", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "Социалдык заказа", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Жергиликтүү экономикалык өнүктүрүү", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".
 • "Муниципалитет" журналы, №8 (21), август 2013-ж.
  29.08.2013 16:08
  Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Инвестор&Жамаат", "ЖӨБ кадрлары", "Жаңжалды башкаруу".
 • "Муниципалитет" журналы №19-20
  30.07.2013 08:07
  Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Жарандардын ЖӨБга катышуусу", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "ЖӨБ кадрлары", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Прокуратура жооп берет", "Көңүл буруңуз, сынак".
 • "Муниципалитет" журналы №18
  30.05.2013 08:05
  Бул чыгарылышта: "Адамдар жана тагдырлар", "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Жарандардын катышуусу", "ӨСИ жана өнөктөштөрүнүн жаңылыктары", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБ ресурстары".
 • "Муниципалитет" журналы №17
  30.04.2013 08:04
  Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБ кадрлары", "Жарандардын катышуусу", "Практик практикке Р2Р", "ӨСИ жаңылыктары", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары".

rss Подписаться на RSS ленту