"Муниципалитет" журналы

  • "Муниципалитет" журналы, №1(2), 2012-ж.
    27.01.2012 15:01
    Бул чыгарылышта: "Мыйзам чыгаруулар тууралуу жаңылыктар", "Отчеттуулук", "Жарандык катышуу", "ЖӨБ кадрлары", "ЖӨБнун үнү", "Ресурстар", "Жамааттын пульсу"
  • "Муниципалитет" журналы, №1(1), декабрь 2011-ж.
    30.12.2011 15:12
    Бул чыгарылышта: "Редактордон", "Күндүн темасы", "Жаңжалдар жана ресурстар", "Муниципалдык каражаттар - биз өзгөрүүлөрдү күтөбүз", "Муниципалитеттин фонундагы портрет", "Жаңы лидерлер".

rss Подписаться на RSS ленту