"Муниципалитет" журналы

 • "Муниципалитет" журналы, №2-3 (39-40), февраль-март 2015-ж.
  02.04.2015 14:04
  Журналдын бул чыгарылышында: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Юридикалык консультация", "ЖӨБ ресурстары", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Финансылык сабаттуулук".
 • "Муниципалитет" журналы №1 (38), январь 2015-ж.
  05.01.2015 11:01
  Бул санда: «Көӊүл чордонунда» , «ЖӨБнын эл аралык тажрыйбасы», «ЖӨБнын ресуостары», «ЖӨБнын каржысы», « Мыйзамдагы жаӊылыктар», «ЭYЖӨБОЖ Долбоорунун жаӊылыктары», « ӨСИ жаӊылыктары»
 • "Муниципалитет" журналы, №12 (37), декабрь 2014-ж.
  29.12.2014 10:12
  Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Сынактар жана гранттар", "Маалымат алмашуу жана аймактык журналистика", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары".
 • "Муниципалитет" журналы, №11 (36), ноябрь 2014-ж.
  22.12.2014 10:12
  Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЖӨБ каржысы", "Жергиликтүү демилге".
 • "Муниципалитет" журналы, №10 (35), октябрь 2014-ж. (атайын чыгарылыш)
  03.11.2014 20:11
  Бул санда: "Күндүн темасы", "Мектепке чейинки билим", "Мектеп", "Калктын саламаттыгы", "Маалымат алмашуусу", "Маданият", "Инфраструктура"
 • "Муниципалитет" журналы, №9 (34), сентябрь 2014-ж.
  17.10.2014 11:10
  Бул санда: "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЖӨБ каржысы", "ЖӨБ мыкты практикасы", "Юридикалык консультация", "Жергиликтүү экономикалык өнүгүү", "Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун (мындан ары – ЭҮЖӨБОЖ Долбоору) жаңылыктары", "Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары"
 • "Муниципалитет" журналы, №8 (33), август 2014-ж.
  08.09.2014 11:09
  "Муниципалитет" журналынын бул санында: ПИЛОТ: "Кыргызстанда муниципалдык социалдык тапшырык. Долбоор хроникасы", "Мыйзамдар", "Дүйнөнүн көңүл чордонундагы тема".
 • "Муниципалитет" журналы, №7 (32), июль 2014-ж.
  04.08.2014 20:08
  "Муниципалитет" журналынын бул санында: "Каржылык жактан сабатсыз жана билимсиз улуттун келечеги жок", "Элдин үнү жана ЖЁБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" долбоорунун жаңылыктары.
 • "Муниципалитет" журналы №6 (31), июнь 2014-ж.
  30.06.2014 21:06
  "Муниципалитет" журналынын бул санында: "Кызуу талкууда", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЖӨБ кадрлары", "ЖӨБ ресурстары", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Юридикалык кеңеш", "Абалың кандай", борбор калаа?"
 • "Муниципалитет" журналы №5 (30), май 2014-ж.
  09.06.2014 15:06
  "Муниципалитет" журналынын бул санында: "Дүйнөдө ЖӨБдүн өнүгүү тенденциясы", "Жергиликтүү кеңештерге партиялык шайлоо: дүйнөлүк практикага сереп", "Коррупцияга каршы опция".

rss Подписаться на RSS ленту