"Муниципалитет" журналы

 • "Муниципалитет" журналы, №2 (15), февраль 2013-ж.
  28.02.2013 17:02
  Бул чыгарылышта: "Р2Р. Практик - практикке", "ЖӨБ ресурастары", "ЖӨБ каржысы", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Жарандардын ЖӨБдө катышуусу", "Жаңжалдарды башкаруу".
 • "Муниципалитет" журналы, №1 (14), январь 2013-ж.
  31.01.2013 17:01
  Бул чыгарылышта: "Күндүн темасы", "Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Жарандардын катышуусу", "Юридикалык кеңеш", "ЖӨБ кадрлары".
 • "Муниципалитет" журналы №13
  11.12.2012 09:12

  "Күндүн темасы", "ЖӨБ мыкты тажрыйбасы 2012"
 • "Муниципалитет" журналы, №10-11 (11-12), октябрь-ноябрь 2012-ж.
  30.11.2012 17:11
  Бул чыгарылышта: "Актуалдуу тема", "Депутаттык баяндар", "ЖӨБ каржысы", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Юридикалык кеңеш", "Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "Практик практикке - Р2Р", "Жашооң кандай, Бишкек?", "Экономикалык журналистика".
 • "Муниципалитет" журналы, №8 (9), август 2012-ж.
  03.09.2012 15:09
  Бул чыгарылышта: "Актуалдуу тема", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "ЖӨБ ресурстары", "ЖӨБ каржылары", "Элдин үнү жана ЖӨБдө катышуусу", "Жаңы лидерлер".
 • "Муниципалитет" журналы, №6-7(7-8), июнь-июль 2012-ж.
  20.07.2012 15:07
  Бул чыгарылышта: "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Актуалдуу тема", "ЖӨБ ресурстары", "ЖӨБ фонундагы портрет", "Юридикалык кеңеш", "Үч "Э" - экономика, экология, энергетика", "Жарандык катышуу".
 • "Муниципалитет" журналы, №5(6), май 2012-ж.
  31.05.2012 15:05
  Журналдын бул чыгарылышында: "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЖӨБ кадрлары", "ЖӨБ ресурстары", "Сынактар жана гранттар".
 • "Муниципалитет" журналы, №4(5), апрель 2012-ж.
  30.04.2012 15:04
  Бул чыгарылышта: "ЖӨБ кадрлары", "Мыйзам чыгаруудагы жаңылыктар", "ЖӨБ ресурстары", "ЖӨБ каржысы", "Юридикалык кеңеш", "Элдин үнү".
 • "Муниципалитет" журналы, №3(4), март 2012-ж.
  30.03.2012 15:03
  Бул чыгаралышта: "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Юридикалык консультация", "Күн талкуусу", "ЭҮЖӨБОЖ" долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБ ресурстары", "ЖҚБ кызматтары", "Бюджеттин айкындуулугу".
 • "Муниципалитет" журналы, №2(3), февраль 2012-ж.
  27.02.2012 15:02
  Бул чыгарылышта: "Мыйзам чыгаруулар тууралуу жаңылыктар", "Күндүн талкуусу", "ЭҮЖӨБОЖ" долбоорунун жаңылыктары", "Ресурстар", "Юридикалык кеңеш", "Жөб кадрлары", "Жарандык журналистика".

rss Подписаться на RSS ленту