"Муниципалитет" журналы

 • "Муниципалитет" журналы № 4 (65), апрель 2017-ж.
  03.05.2017 09:05
  Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Шаар маалыматтары", "Шаармандар", "Шаардагы турак жай", "Шаарга болгон укук", "“Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун жаңылыктары".
 • "Муниципалитет" журналы № 2-3 (63-64), февраль - март 2017-ж.
  31.03.2017 10:03
  Бул санда: "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЖӨБдүн финансысы", "Мониторинг жана баалоо", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЖӨБдүн маалымат саясаты", "Стратегиялар", "ЖДКЖ Долбоорунун жаңылыктары"
 • "Муниципалитет" журналы №1 (62), январь 2017-ж.
  02.02.2017 12:02
  Бул санда: "Социалдык кызмат көрсөтүүлөр", "ЖӨБдүн философиясы", "ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Экономикалык журналистика"
 • Журнал "Муниципалитет" журналы №12 (61), декабрь 2016-ж.
  06.01.2017 12:01
  Бул санда: "Көңүл чордонунда", "АДК менен ЖӨБдүн өнөктөштүгү", "Ийигилик таржымалы", "АДК жана ММК", "Мониторинг жана баалоо"
 • Журнал "Муниципалитет" журналы №11 (60), ноябрь 2016-ж.
  01.12.2016 10:12
  Бул санда: "Жергиликтүү демилге", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Социалдык кызмат көрсөтүүлөр"
 • "Муниципалитет" журналы №59
  08.11.2016 10:11
  БУЛ САНДА: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБдүн финансысы", "Коррупцияга каршы опция", "Муниципалдык кызмат", "ӨСИ жаңылыктары" жана "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары".
 • "Муниципалитет" журналы №58
  09.09.2016 10:09
  БУЛ САНДА:"Жолдор", "Бош убакыт жана абаттоо", "Мектепке чейинки билим берүү", "Тарых жана эстутум", "Ичүүчү суу", "Майыптуулугу бар балдардын социалдык адаптациясы", "Спорт" жана "Таштанды жыйноо".
 • "Муниципалитет" журналы №56-57
  26.08.2016 11:08
  Бул санда:"Көңүл чордонунда","ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы","ЖӨБдүн финансысы","ӨСИ жаңылыктары","ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары"
 • "Муниципалитет" журналы №54
  23.06.2016 08:06
  Бул санда:" :ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү","Жарандардын ЖӨБго катышуусу","Мыйзамдардагы жаңылыктар","ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары","ЖӨБ кадрлары","ЖӨБ жаңылыктары", "Жергиликтүү экономикалык өнүгүү" ,"ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы"
 • "Муниципалитет" журналы №53
  04.04.2016 11:04
  Бул санда: "Көңүл чордонунда","ӨСИ жаңылыктары","ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары","ЖӨБдүн финансысы", "Мыйзамдардагы жаңылыктар"

rss Подписаться на RSS ленту