"Муниципалитет" журналы

 • "Муниципалитет" журналы, №3 (76), март 2018-ж.
  05.04.2018 15:04
  Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБ Союзунун жаңылыктары", "ЖӨБ Союзу суроолорго жооп берет"
 • "Муниципалитет" журналы, №2 (75), февраль 2018-ж.
  02.03.2018 11:03
  Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ӨСИ жаңылыктары"
 • "Муниципалитет" журналы, №12-1 (73-74), декабрь 2017-ж. - январь 2018-ж.
  05.02.2018 11:02
  Бул санда: "Жарандардын ЖӨБго катышуусур", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Мониторинг жана баалоо", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү"
 • "Муниципалитет" журналы, №11 (72), ноябрь 2017-ж.
  05.12.2017 12:12
  Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Юридикалык консультация", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү", "Мониторинг жана баалоо", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".
 • "Муниципалитет" журналы, №10 (71), октябрь 2017-ж.
  02.11.2017 11:11
  Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жаштар өзгөрүүлөрдүн максаты жана күчү катары", "Мектепке чейин жана мектепте билим берүү үчүн шарттар", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "Жергиликтүү кеңештер – айылды өнүктүрүү лидерлери", "Айылдын экологиясы", "Сугат суу".
 • "Муниципалитет" журналы, №9 (70), сентябрь 2017-ж.
  04.10.2017 16:10
  Бул санда: "Айылдык ден соолук комитеттеринин жеткиликтүү үнү. “АДК үнү” Долбоорунун кыскача жыйынтыктары", "Көңүл чордонунда “Отчеттуулук”", "Мониторинг жана баалоо", "Ийгиликтин таржымалы".
 • "Муниципалитет" журналы, №8 (69), август 2017-ж.
  06.09.2017 12:09
  Бул санда: "Жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөр", "Социалдык кызмат көрсөтүүлөр", "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн мониторинги жана баалоосу"
 • "Муниципалитет" журналы, №7 (68), июль 2017-ж.
  08.08.2017 13:08
  Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Шаарлардын форуму", "Мониторинг жана балоо", "Юридикалык консультация", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун
  жаңылыктары"
 • "Муниципалитет" журналы, № 5-6 (66-67), май-июнь 2017 г.
  06.07.2017 14:07
  Бул санда: "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБдүн финансысы", "ЖӨБ кадрлары", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары"
 • "Муниципалитет" журналы № 4 (65), апрель 2017-ж.
  03.05.2017 09:05
  Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Шаар маалыматтары", "Шаармандар", "Шаардагы турак жай", "Шаарга болгон укук", "“Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун жаңылыктары".

rss Подписаться на RSS ленту