“Муниципалитет” журналы, № 8-9 (130-131), август-сентябрь 2022-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 8-9 (130-131), август-сентябрь 2022-ж.
16.09.2022 12:21

Негиздөөчү жана басып чыгаруучу: Борбордук Азиянын Жергиликтүү башкаруу академиясы (БАЖБА) аркылуу Өнүктүрүү саясат институту (ӨСИ)

Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.