“Муниципалитет” журналы, № 10 (120), октябрь 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 10 (120), октябрь 2021-ж.
04.10.2021 11:04

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Инвестициялар", "Депутаттын окуясы".
Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

“МУНИЦИПАЛИТЕТ” ИЛИМИЙ-ПОПУЛЯРДУУ ЖУРНАЛЫ 2022-ЖЫЛДАН БАШТАП ЖАЗЫЛУУГА ӨТӨТ. 

Жылдык жазылуунун баасы 2600 сомду түзөт.

ЖӨБ союзуна мүчөлүк акы төлөгөн ЖӨБ органдары журналды акысыз алышат.

Жазылуу боюнча Гуляим Шамшидинова менен 0770771130 телефону аркылуу байланышыңыз.

КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

 • Мамлекет жергиликтүү бюджеттер тууралуу унутуп калдыбы? ЖӨБ Союзунун 2022-2024-жылдарга фискалдык саясаттын негизги багыттарындагы кемчиликтер тууралуу пикири – 2
 • Жайыттарды калктуу конуштардагы жерлерге өткөрүү (трансформациялоо) тартиби тууралуу. 2021-жылдын 13-августундагы өзгөрүүлөрдү эсепке алуу менен – 5

МЫЙЗАМДАГЫ ЖАҢЫЛЫКТАР

 • Айдоо жерлерин трансформациялоодо жоготуулардын ордун толуктоону жокко чыгаруу тууралуу – 7

ИНВЕСТИЦИЯЛАР

 • Тышкы инвестициялар: жергиликтүү жамааттар үчүн пайдабы же балекетпи? Кыргызстандын инвестициялык образын калыптандырууда жарандык коомдун ролу – 8
 • Аялдар ички инвестициялар аркылуу жумуш орундарын камсыз кылып, жайыттарды тазалап, аймактарды өнүктүрүүдө – 14

ДЕПУТАТТЫН ОКУЯСЫ

 • Жергиликтүү кеңештин депутат аялдары ишке киришти: алар жумуш орундарын түзүүдө, аялуу үй-бүлөлөргө жардам берүүдө, жолдорду тазалап, бюджетти чечмелешүүдө – 17
 • Мээрим АКИРОВА: “Аялдардын эмгеги эркектердин эмгеги менен бирдей деңгээлде таанылышы керек” – 18 
 • Евгения КОРЯГИНА: “Депутат сейил бакты көрктөндүрүүнү гана сунуш кылбастан, демилгесин ишке ашыруу үчүн каражат да издеп жатат” – 19
 • Ирина ЖОЛДОШЕВА: “Жамаатта гана эмес, ар бирибиздин ичибизде да гендердик стереотиптер менен күрөшүү маанилүү” – 19
 • Аида ЮСУПОВА: “Жамааттын кызыкчылыктарын жана аялдардын саясий укуктарын коргоп жатканда артка чегинбеш керек” – 20
 • Күлсүн АССАКУНОВА: “Аял депутаттар жергиликтүү кеңеште сабырдуу жана сый-урматка негизделген жагдайды түзө алышты” – 21
 • Гүлянда ОРУНБАЕВА: “Көйгөйлөрдүн кесепеттерин жашыргандан көрө, алар тууралуу ачык айтыш керек” – 22
 • Валентина ЮДИНА: “Депутаттын ар бир чечими көйгөйлөрдү жана мыйзамдарды жакшы билгенине негизделүүгө тийиш” – 22
 • Айткүл БАЙТУРОВА: “Шайлоочулар жынысына карабастан чынчыл жана ишке берилген депутатты дайыма колдоп турушат” – 23
 • Сурмахан ЮСУПОВА: “Аял депутат чече албай турган бир да маселе жок” – 24
 • Айнагүл ЭГЕМБЕРДИЕВА: “Мыйзамдарды билүү – жергиликтүү кеңештин депутатынын ийгиликтүү иши үчүн негизги шарт” – 25
 • Зуура КЫДЫРАЛИЕВА: “Депутат катары өз шаарыма үй-бүлөлүк зомбулукту токтотууга жардам берем” – 26
 • Бермет БЕЙШЕНОВА: “Депутаттын мандаты өз вазыйпамды аткарууга жардам берет. Мен жардамга өзгөчө муктаж болгон жарандарга кесип ээси болгонго жардам бере алам” – 27
 • Мира АСАНОВА: “Инвестицияларды тарткандан башка жол менен да жамааттын батасын алса болот” – 28
 • Бактыгүл МЫРЗАЛИЕВА: “Аял депутат үчүн үй-бүлөнүн жана жакындарынын колдоосу абдан маанилүү. Мындай колдоо аялга дем берет” – 29
 • Кеңештерге келген аялдар: шайлоо сабактары жана келечекке көз караш. Изилдөөнүн жыйынтыктары – 30