“Муниципалитет” журналы, № 9 (119), сентябрь 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 9 (119), сентябрь 2021-ж.
07.09.2021 10:44

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Инвестициялар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жана ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Депутаттын окуясы".
Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

 • COVID-19 пандемиясы шартында коомдук бюджеттик угууларды кантип онлайн жана офлайн өткөрүүгө болот? – 2

ИНВЕСТИЦИЯЛАР

 • Тышкы инвестициялар: жергиликтүү жамааттар үчүн пайдабы же балекетпи? Кыргызстандын инвестициялык образын калыптандырууда жарандык коомдун ролу – 6

ЭҮЖӨБОЖ ДОЛБООРУНУН ЖАНА ӨСИ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

 • ЖӨБдүн Мыкты тажрыйбалар порталы муниципалдык кызматчылардын квалификациясын онлайн түрдө жогорулатуунун лицензияланган кызматын көрсөтүүгө даярданууда – 13
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу: жарандардын кызыкчылыктарын жана жаңы тоскоолдуктарды эсепке алуу менен туруктуу өнүгүү – 15
 • Тажрыйбалуу практиктер билими менен бөлүшүүдө – 16

ЮРИДИКАЛЫК КОНСУЛЬТАЦИЯ

 • Билим берүү объекттерин жергиликтүү бюджеттен каржылоо тууралуу – 18
 • Айып пулдар тууралуу – 18
 • Жайыттар тууралуу – 19
 • ТСКАКБ тууралуу – 20
 • Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары тууралуу – 21
 • Айыл башчысы тууралуу – 21
 • КТП (ТТП) ишин депутаттын мандаты менен айкалыштыруу тууралуу – 22
 • Жергиликтүү кеңештин убактылуу комиссиясы тууралуу – 22
 • Жергиликтүү кеңештин мыйзамга туура келбеген чечими тууралуу – 22
 • Айыл өкмөт башчынын аракетсиздиги тууралуу – 23
 • Эстеликтерди коргоону каржылоо тууралуу – 23
 • Жер участокторун жеке менчик турак үй курууга берүү тууралуу – 24

ДЕПУТАТТЫН ОКУЯСЫ

 • Билими жана коомдук иш тажрыйбасы аялдарга жергиликтүү кеңештин ийгиликтүү депутаты болууга жардам берүүдө – 27