"Муниципалитет" журналы, № 2 (112), февраль 2021-ж.

"Муниципалитет" журналы, № 2 (112), февраль 2021-ж.
04.03.2021 15:11

Макалалар толугу менен акы төлөп жазылуу аркылуу жеткиликтүү.
Толугураак маалымат: http://myktyaimak.gov.kg/single-news?id=57

КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

 • Аялдар үчүн 30% квотаны киргизүү жөнүндө чечимге эмне себеп болгон? Чоо-жайы, 2-бет
 • БИЗ ИШЕНЕБИЗ! Жергиликтүү кеңеште аял депутаттардын саны азыркыдан да көбүрөөк болгону эмне үчүн маанилүү? 4-бет
 • Жергиликтүү шайлоо процессинде ЖӨБ органдарынын ролу, 5-бет
 • ЭҮЖӨБОЖ долбоору 2021-жылы жазында өтө турган шайлоо процессинде аялдарга 30% квотаны колдонууга жардам берүүдө, 6-бет

ЮРИДИКАЛЫК КОНСУЛЬТАЦИЯ

 • Жергиликтүү шайлоо тууралуу, 10-бет
 • Ветеринарлар тууралуу, 15-бет
 • Айыл өкмөтүнүн нотариаттык аракеттери тууралуу, 15-бет
 • Муниципалдык кызматчылардын сыйакысы тууралуу, 16-бет
 • Кеңешке отчёт тапшырганга чейин айылдык чогулушту өткөрүү тууралуу, 16-бет
 • Ээси жок менчик тууралуу, 17-бет
 • Айылдык кеңештин жооптуу катчысы тууралуу, 17-бет
 • Жергиликтүү кеңештеги стаж жана депутаттык тууралуу, 18-бет
 • Түз келишим түзүү ыкмасы менен сатып алуулар – уруксат берилеби же жокпу? 18-бет

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ

 • Жергиликтүү инклюзивдүү экономикалык өнүгүү деген эмне? 22-бет
 • Буга чейинки пландарды көчүрүп чыгаруунун ордуна көрсөткүчтөрдүн негизинде социалдык-экономикалык өнүгүүнү пландоо, 29-бет