"Муниципалитет" журналы, № 11 (109), ноябрь 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, № 11 (109), ноябрь 2020-ж.
15.12.2020 11:00

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "COVID-19", "ЖДКЖ жана ЭҮЖӨБОЖ долбоорлорунун жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

 • Муниципалдык кызматчылардын кесипкөй квалификациясын жогорулатуунун жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын потенциалын күчөтүүнүн болочок системасынын көрүнүшү – 2
 • “Муниципалитет” журналы менен бириктирилген ЖӨБдүн Мыкты тажрыйбасынын порталы – 5
 • ЖӨБдүн мыкты тажрыйбасына конкурс – 8

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

 • Жаңы-Жол АА: Көчөнү жарыктандыруу боюнча кызмат көрсөтүүнү аутсор-сингге өткөрүп берүү менен калкка сапаттуу жана эффективдүү кызмат көрсөтүү үчүн шарттар түзүлдү – 11
 • Жеке сектор ЖӨБ деңгээлинде кызмат көрсөтө алат жана муну жасашы керек – 12

COVID-19

 • Кыргызстандын айылдарынын жана шаарларынын көчөлөрүндө COVID-19 менен күрөштөгү каармандар – 16
 • Көк-Жар АА COVID-19га каршы: биз авралдык шарттарда, бирок терең ойлонуп, тең салмактап иштегенди үйрөндүк – 18
 • Чоң-Алай АА COVID-19га каршы: жарандардан Ош үчүн картошка жана ооруканалар үчүн кычкылтек концентраторлору, ал эми АӨдөн коргонуу жана алдын алуу иштери – 20
 • ЖӨБ Союзу COVID-19дун жайылышына байланыштуу жарандардын жана ЖӨБ органдарынын суроолоруна жооп берет – 23

ЖДКЖ жана ЭҮЖӨБОЖ долбоорлорунун жаңылыктары

 • Жалал-Абад жана Ысык-Көл облус-тарындагы элеттик муниципалитеттер жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнүн алкагында кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга жана ишке ашырууга жеке секторду тартуунун ыкмаларын үйрөнүп жатышат – 25
 • Талас жана Баткен облустарынын ЖӨБ органдары Жарандык бюджетти онлайн даярдаганды аралыктан үйрөнүштү – 26
 • Аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңештин болочок депутатынын мектебине өтүнмөлөр кабыл алынууда – 27