"Муниципалитет" журналы, №6 (104), июнь 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, №6 (104), июнь 2020-ж.
08.07.2020 10:59

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

 • Курч маселелер: жергиликтүү бюджеттердин кирешеси канчалык төмөн болсо, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ишине ичи чыкпагандар да ошончолук көп болот – 2
 • COVID-19 эпидемиясы эркектерге жана аялдарга кандай таасирин тийгизди? – 6
 • Өзгөчө жабыркаган топтор – 7
 • Кимиси көбүрөөк аярлуу – эркектерби же аялдарбы? – 10
 • Эмне кылыш керек? – 12

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

 • Жарандар ЖӨБ органдарына жардам берүүгө даяр. Бирок алар катышуунун жаңы формаларына жана иштин ачык-айкын болушуна муктаж – 15
 • Жарандардын ЖӨБго катышуу укугу – 15
 • Жарандардын бюджеттик процесске катышуусу – 17
 • Жарандардын жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө жеке катышууга болгон даярдыгы – 19
 • Жарандардын ЖӨБ органдарынын ишине мониторинг жана баалоо жүргүзүүгө катышуусу – 23
 • ЖӨБ органдарынын ачык-айкындуулугунун деңгээли – 24
 • Жарандардын ЖӨБ органдарынын ишине канааттануусу – 24

ЭYЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Долбоордун максаттуу муниципалитеттеринде Биргелешкен аракеттер планын (БАП) жана Социалдык-экономикалык өнүгүү программасын (СЭӨП) иштеп чыгышты – 26
 • COVID-19 пандемиясынын шартында жарандарды Биргелешкен аракеттери пландарын (БАП) жана Социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын (СЭӨП) даярдоо процессине тартуу – 28