"Муниципалитет" журналы, №2-3 (100-101), февраль-март 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, №2-3 (100-101), февраль-март 2020-ж.
05.05.2020 11:28


Бул санда: "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИнин жаңылыктары", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу".

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

 • Гранттар ЖӨБ органдарына инвестицияларды башкарганды үйрөтүүдө. ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун гранттык программасынын жыйынтыктары – 2
 • Мектептердеги сапаттуу тамактануу билим берүүнүн деңгээлин көтөрүүгө көмөктөшөт жана дени сак муунду калыптандырат – 5
 • Биздин мектептин окуучулары Кыргызстанда гана эмес, анын сыртында да таанылышат – 8
 • Шаардагы көптөгөн мектепке чейинки мекемелерге караганда биздин бала бакчада мыкты шарттар түзүлгөн – 10
 • Таза суусуз өткөн күндөрдү эстесем жүрөгүм зыркырайт – 12
 • Таза суу аялдын түйшүгүн жеңилдетет – 13
 • Жаңы атайын техника айылдын негизги көйгөйлөрүн чечүүдө – 16
 • Жаңы тротуар аң-сезимди өзгөртүүдө – 18
 • ЖӨБ кызматкерлерине шарт түзүп берсе, элге кызмат көрсөтүүнүн сапаты да жогорулайт – 20
 • Жарык көчө – жарык жашоо – 22
 • Көчөлөрдү жарыктандыруу адамдардын жашоосун коопсуз кылып, жакшы келечекке үмүт берет – 24
 • Маданияты жок эл болбойт – 26
 • Маданият жана руханий байлык болбосо, биздин  келечегибиз да болбойт – 28
 • Айылдагы спорт клубу үмүт отун жандырды – 31
 • Спорт балдарды өзгөртөт, аларды жоопкерчиликтүү жана ийгиликтүү адамдарга айландырат – 34

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Мектептеги окуучулардын тамактануусу тууралуу. ЖӨБ органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү тууралуу. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын окутуу жана Мамтапшырык тууралуу. Кызматтык териштирүү тууралуу. Улуттук жана ички кадрлар резерви, муниципалдык кызматчыларды ротациялоо жана баалоо тууралуу. «Е-Kyzmat» адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы тууралуу – 36

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мыйзамдардын жаңы талаптарын кантип аткарып жатышат? – 40
 • Ош, Нарын жана Чүй облустарындагы жергиликтүү жамааттардын кандай муктаждыктары бар? – 41
 • ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: 2019-жыл үчүн ким отчет тапшырды? – 43

Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары

 • ЖДККЖ Долбоору кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө социалдык-инклюзивдүү жана гендердик абалды сезген ыкмаларды киргизүүдө – 45
 • Аялдардын лидерлиги менен жергиликтүү кеңештин депутаттары ортосунда жалпы эмне бар? – 47

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

 • Кыргызстандагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана диний институттар. Кыргызстандагы социалдык биримдикти бекемдөө үчүн муниципалиттерде толеранттуулукту жогорулатуу – 55