"Муниципалитет" журналы, №11-12 (97-98), ноябрь-декабрь 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №11-12 (97-98), ноябрь-декабрь 2019-ж.
31.01.2020 10:19

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "Мониторинг жана баалоо", "Элеттик ЖӨБдүн лидерлери".

Көңүл чордонунда

 • ЖӨБЭММА директору Б. У. Салиевдин куттуктоосу – 2

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

 • ЖӨБ органдары азыркыдан дагы компетенттүү, билимдүү болуп, лидердик көндүмдөрүн жакшыртууга тийиш. Жергиликтүү жамааттар мурдагыдан да жигердүү, демилгелүү жана патриот болушу керек – 4
 • 2019-жылдан бери ЖӨБ органдары жарандардын демилгелерин жергиликтүү бюджеттен колдоп жатышат – 8

Мониторинг жана баалоо

 • Жергиликтүү маанидеги маселелерди жарандарды жана алардын бирикмелерин тартуу менен чечүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине биргелешкен мониторинг жана баалоо жүргүзүү тууралуу – 14

Элеттик ЖӨБдүн лидерлери

 • Саттарали МИНБАЕВ, Көк-Жар АА: «Мен стратегиялык көз караш менен ой жүгүрткөндү, көргөндү жана келечекке так пландарды койгонду үйрөндүм» – 20
 • Лариса КУСОВА, Боролдой АА: «Пенсия – бул жигердүүлүктү азайтууга себеп эмес» – 25
 • Мария ТУРГУНБАЕВА, Ленин АА: «Жергиликтүү депутаттарда добушун ишенип берген шайлоочулардын алдында моралдык жоопкерчилик бар» – 29
 • Игорь ГОЛОВНЕВ, Ак-Башат АА: «Мен үчүн маанилүүсү – айылдагы жаратман күч катары жаштарга дем берип, аларды ордунан козгоо» – 32
 • Лира СҮЙҮНТБЕКОВА, Кочкорбаев АА: «Ийгиликке карай жол – бул чоң жардан секирип өтүү менен барабар» – 36
 • Максатбек ИБРАИМОВ, Жазы АА: «Жетекчи жаңы ыкмалардан коркпошу керек» – 39
 • Анжелика КУЧ, Юрьевка АА: «Өзүңдөн кийин жакшы элес жана конкреттүү иштердин көзгө урунаарлык жыйынтыктарын калтырыш керек» – 45