"Муниципалитет" журналы, №10 (96), октябрь 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №10 (96), октябрь 2019-ж.
24.12.2019 12:16

Бул санда: "Редактордон", "Көңүл чордонунда".

Редактордон

 • “Муниципалитет” журналынын бул чыгарылышы сизге жакпайт – 2

Көңүл чордонунда

 • ДОНОРЛОРДУН ФОРУМУ: инфраструктурага инвестиция салуунун эсебинен эле аймактар өнүгүп кетпейт. Өнүгүүнү пландоо жана башкаруу системасы зарыл – 3
 • ДОНОРЛОРДУН ФОРУМУ: аймактарды өнүктүрүүнүн негизги багыттары – өнүгүү боюнча өнөктөштөр көрсөткөн колдоонун келечеги – 7
 • Аймактарды өнүктүрүү жаатындагы коркунучтар – 7
 • Колдоого муктаж болгон аймактарды өнүктүрүүдөгү артыкчылыктуу программалык багыттар – 10
 • ЖӨБ Союзу жана ӨСИ Кыргыз Республикасындагы мыйзамдардын ЖӨБдүн өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу КР Жогорку Кеңешине Баяндама даярдашты – 14
 • Баяндама эмне үчүн зарыл? – 14
 • Баяндаманын кыскача мазмуну – 16
 • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштоолор – 23
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштоолор – 24
 • Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына сунуштоолор – 24
 • Жергиликтүү маанидеги маселелердин тизмегин ресурстарды бекитпестен кеңейтүү – 25
 • ЖӨБ органдарынын жана жергиликтүү жамааттардын абалына жана өнүгүүсүнө олуттуу таасирин тийгизген мыйзамдардын тизмеси, 2016-2018-жылдар – 27