"Муниципалитет" журналы, №7-8 (93-94), июль-август 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №7-8 (93-94), июль-август 2019-ж.
31.10.2019 17:43

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Администрациялык-аймактык реформа", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЖӨБ Союзунун сунушу", "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн мониторинг жана баалоосу", "ЭYЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИнин жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

 • Жергиликтүү кеңештерде аялдарга орундардын 30% тийсин! – 2
 • Жергиликтүү кеңештин төрагасы жана жооптуу катчысы үчүн айлык акы жөнүндө – 5

Мыйзамдардагы жа4ылыктар

 • Жергиликтүү шайлоолордун тартибине өзгөртүүлөр киргизилди: шайлоонун мезгилдүүлүгү, ДМЧА укуктары жана башкалар жөнүндө – 7
 • Жаныбарларды идентификациялоо, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө. ЖӨБ органдарына социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө – 9
 • Бюджеттик ачык-айкындуулуктун Муниципалдык индексин баалоо методикасын бекитүү, максаттуу көрсөткүчтөрдүн негизинде пландоо методикасы, Yй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо, жарандык коргонуу жөнүндө – 11

Администрациялык-аймактык реформа

 • Администрациялык-аймактык реформага МАКУЛ жана КАРШЫ пикир: эл аралык тажрыйба жана Кыргыз Республикасынын перспективасы – 12

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

 • Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери – 17

ЖӨБ Союзунун сунушу

 • Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлерге жогорку билим тууралуу талапты коюу жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо коомдук байкоочулардын статусу – 21

Юридикалык консультация

 • Мектеп атайын транспорт каттамын уюштура алабы? Мектептеги тамактандырууну ким камсыз кылышы керек жана ага эмнелер кириши керек? Жазгы жана күзгү талаа иштери маалында көпчүлүк окуучуларды ата-энеси талаада иштетип коюуда. Ата-энелердин мындай иш-аракеттери канчалык мыйзамдуу? – 23
 • Мектеп администрациялары менен диалогду жүргүзүү максатында мектепте купуя каттар үчүн кутучаны орнотуп койсо болобу? – 24

ЖӨБдүн мониторинг жана баалоосу

 • ЖӨБ органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо – эмнени баалайбыз? – 25

ЭYЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Чакан гранттар программасы жергиликтүү жамааттын жашоосун өзгөрттү – 27
 • Жарандык бюджетти түзүү үчүн WEB-тиркеме: аны кантип иштетиш керек? – 28
 • Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө жергиликтүү жамааттын жигердүүлүгүн кантип камсыз кылса болот? – 30
 • Беш облустагы ЖӨБ органдарынын башчылары жана мамсатып алуулар боюнча адистер билимин тереңдетишти – 31
 • 2020-2025-жылдарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү стратегиясын талкуулоо – 32
 • Жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн милдеттүү квота 30% БОЛСУН! – 33
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кодекстин долбоорун иштеп чыгуу боюнча ведомство аралык жумушчу топ түзүлдү – 35

ӨСИнин жаңылыктары

 • Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарында SDC «Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу» Долбоорунун (PSI) Экинчи фазасы ишке кирди – 36
 • Кыргызстанда алты муниципалитет социалдык көйгөйлөрдү МСЗнын жардамы менен чечүү үчүн КЭУну тарта баштады – 38