"Муниципалитет" журналы, №6 (92), июнь 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №6 (92), июнь 2019-ж.
25.07.2019 10:04

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн социалдык кызмат көрсөтүүлөрү", "Юридикалык консультация", "ЖӨБ Союзунун каршы пикири", "ЖӨБ Союзунун жаңылыктары"

Көңүл чордонунда

 • Кыргыз Республикасында муниципалитеттер ортосундагы кызматташтыктын өзгөчөлүктөрү – 2

ЖӨБдүн социалдык кызмат көрсөтүүлөрү

 • Баткен мамлекеттик социалдык заказды киргизе баштады – 9

Юридикалык консультация

 • Мектептердин жана бала бакчалардын имараттарынын курулушу тууралуу – 13
 • Айылдык Интернет тууралуу – 13
 • Жолбун жаныбарлар тууралуу – 13
 • Бизнес жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу тууралуу – 14
 • Маданият жана массалык спорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү тууралуу – 16
 • Тротуар тууралуу – 16
 • Канализация тууралуу – 17
 • Суу түтүгүнүн курулушунан кийин жолдорду калыбына келтирүү тууралуу – 18
 • Жер участогун кеңейтүү тууралуу – 19

ЖӨБ Союзунун каршы пикири

 • Үйдө социалдык тейлөөгө ЖӨБ органдарын кошууга каршы пикир – 20
 • Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө кодексин иштеп чыгууга каршы пикир – 21
 • ЖӨБ органдарынын ишин баалоого пробацияны кошууга каршы пикир – 24

ЖӨБ Союзунун жаңылыктары

 • Ошто муниципалитеттердин өкүлдөрү жергиликтүү жамааттын уставдарын жаңылашты – 25
 • КР Жогорку Кеңеши кабыл алган мыйзамдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине кандай таасирин тийгизүүдө? – 25
 • Жарандардын ЖӨБго катышуусу – 26
 • Жамааттын, ЖӨБдүн жана мамлекеттин айылдык чогулуштарда үч тараптуу диалогу: ичүүчү жана сугат суу, мектептер жана мектеп транспорту, электрлештирүү – 26