"Муниципалитет" журналы, №4-5 (90-91), апрель-май 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №4-5 (90-91), апрель-май 2019-ж.
21.06.2019 14:29

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЖӨБдүн финансысы".

Көңүл чордонунда

 • Таштанды көйгөйү мамлекеттин катышуусу менен аймактык деңгээлде чечилүүгө тийиш – 2

Администрациялык-аймактык реформа

 • ЖӨБдү ирилештирүү: кайсы жолду тандаш керек? – 8

ЖӨБдүн социалдык кызмат көрсөтүүлөрү

 • Кочкор-Ата мамлекеттик социалдык заказды киргизүүдө – 13

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

 • Эмне үчүн балдар жергиликтүү өз алдынча башкарууга катышыш керек? – 17
 • Жергиликтүү жамааттар өз күчү менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргелешип, жергиликтүү маанидеги маселелерди кантип чечип жатышат? – 22

Юридикалык консультация

 • ЖӨБ менен ЖМАнын өз ара мамилелери тууралуу. Берилген ыйгарым укуктар боюнча отчеттуулук жөнүндө. Мектепти каржылоого кеткен чыгымдар тууралуу. Эл каттоону жергиликтүү бюджеттен каржылоо тууралуу – 32

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу. Пробация жөнүндө. Администрациялык-аймактык реформаны өткөрүү боюнча кеңеш тууралуу. Балдарга карата ырайымсыз мамилени жана зомбулукту болтурбоо тууралуу – 36

ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары

 • ЖӨБ органдары мыкты практикалар порталынан эмнелерди күтөт? – 39
 • Чүй, Ош жана Нарын облустарындагы 30га жакын элеттик муниципалитет өздөрүнүн СЭӨ программаларын даярдашат – 40
 • Жарандык бюджетти жергиликтүү бюджеттер боюнча түзүү: web-багытындагы тиркеме – 41
 • Акимдер айылдык чогулуштарга эмне үчүн катышат? – 42
 • Кыргызстанда дагы бир айылдык аймактын расмий веб-сайты ачылды! – 44

ӨСИнин жаңылыктары

 • Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарындагы жана Бишкек шаарындагы 17 мектеп финансылык сабаттуулук боюнча Окуу-методикалык жыйнагын алат – 45
 • Балдар менен жаштарга ыңгайлуу муниципалитеттер Социалдык-экономикалык өнүгүү планын даярдашат – 46
 • МСЗ механизминин жардамы менен кандай маселелерди чечүүгө болот? – 47
 • Кыргызстанда “өсүш башаты” катары белгиленген 18 шаардын арасында “Балдар менен жаштарга ыңгайлуу шаар” аттуу конкурс жарыяланды – 48