"Муниципалитет" журналы, №11 (85), ноябрь 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №11 (85), ноябрь 2018-ж.
28.12.2018 16:46

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "Депутаттардын жаңылыктары", "Мониторинг жана баалоо".

Көңүл чордонунда

 • 2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын Өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун орду – 2
 • Өнүктүрүү саясат институтунун комплекстүү пландоо системасына карата комментарийи – 6
 • Аймактарды өнүктүрүү: Кыргызстандын жаңы шаарлары жана аларды түптөөгө ким тоскоол болуп жатат? – 9

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Административдик-аймактык реформа тууралуу – 19
 • Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы жөнүндө – 19
 • Соттолгондорго социалдык жардам тууралуу – 19

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

 • Жарандар ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун гранттык программасына көз салууда – 20
 • Кочкор аймагындагы бала бакчада кошумча тайпа ачылды – 21
 • Чаек аймагынын ЖӨБ органдары жарандардын пикирин бюджетте эсепке алып, кызмат көрсөтүүнү жакшыртып, жылына 250 миң сом үнөмдөй алышты – 23

Депутаттардын жаңылыктары

 • Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын типтүү ЭТИКАЛЫК КОДЕКСИ жөнүндө – 25

Мониторинг жана баалоо 

 • Коомдук мониторинг жана Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси – 31
 • Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу
 • ТИПТҮҮ ЖОБО – 32
 • Жергиликтүү жамааттын Уставы жана укук бузуулар боюнча административдик комиссиянын иши – 36