"Муниципалитет" журналы, №7-8 (80-81), июль-август 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №7-8 (80-81), июль-август 2018-ж.
17.09.2018 10:40

Бул санда: "ЖӨБдүн финансысы", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "Мыйзамдардагы жаңылыктарү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "ЖӨБ Союзунун жаңылыктары", "ЖӨБ Союзу жооп берет", "Окуганга кызыктуу экен".

ЖӨБдүн финансысы

 • Жергиликтүү бюджеттин кирешелерин болжолдоо үчүн экономикалык жана статистикалык көрсөткүчтөргө анализ жана мониторинг жүргүзүү: көйгөйлөр жана сунуштар – 2
 • Жергиликтүү бюджеттер боюнча коомдук угууларды өткөрүү боюнча методикалык колдонмону киргизүүнүн жыйынтыгы – 8

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

 • Таштанды эми жылына бир жолу эмес, туруктуу чыгарылып калды. Чүй облусунун Сокулук районундагы Күнтуу айылдык аймагында жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү тажрыйбасы – 11
 • Ош облусунун Ноокат районундагы Мирмахмудов айылдык аймагындагы жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү тажрыйбасы – 13
 • Жергиликтүү жамааттын уставы ЖӨБ органдарынын жана жашоочулардын көптөгөн көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берүүдө – 15

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • 2018-2022-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын Өнүктүрүү программасы жөнүндө. “Түндүк”  электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы тууралуу – 20
 • Муниципалдык менчиктеги негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө. Салыктык эмес кирешелер – 21
 • Жер казынасын башкарууда ЖӨБ органдарынын ыйгарым укуктары; жарандык коргонуу жана ЖӨБ органдары – 23
 • Бюджеттик календарды өзгөртүү жөнүндө – 24
 • Муниципалитеттин социалдык-экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгуу тууралуу – 25

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Коомдук мониторинг иштей баштады: аялдарга мүмкүнчүлүк берилсе, дүйнө да жакшы жагына өзгөрө баштайт – 26
 • Кыргызстанда окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча алгачкы окуу-методикалык жыйнак жарык көрдү – 29

ӨСИ жаңылыктары

 • Латвиянын Өз алдынча башкаруулар ассоциациясынын делегациясы Кыргыз Республикасына келди – 31

ЖӨБ Союзунун жаңылыктары

 • “КР ЖӨБ Союзу менен Латвиянын ЖӨБ Ассоциациясы ортосунда кызматташтык жөнүндө” Макулдашууга кол коюлду. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйынына катышуу. “Эң мыкты айыл өкмөтү” республикалык аймаштын жыйынтыгы чыкты – 32
 • “КР ЖӨБ союзу менен Латвиянын ЖӨБ Ассоциациясы ортосунда кызматташтык жөнүндө” Макулдашууга кол коюлду – 33

ЖӨБ Союзу жооп берет

 • Төш белги тууралуу. Ижара жөнүндө. Жарандардын идентификациялык номерлеринин базасын түзүдө ЖӨБдүн ролу тууралуу – 36

Окуганга кызыктуу экен

 • Жергиликтүү социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын иштеп чыгуу боюнча методикалык окуу китеби – 37
 • Децентралдаштырылган контекстте жана децентралдаштырууга өтүү шарттарында мамлекеттик финансыны башкаруу – 39