"Муниципалитет" журналы, №10 (71), октябрь 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы, №10 (71), октябрь 2017-ж.
02.11.2017 11:40

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жаштар өзгөрүүлөрдүн максаты жана күчү катары", "Мектепке чейин жана мектепте билим берүү үчүн шарттар", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "Жергиликтүү кеңештер – айылды өнүктүрүү лидерлери", "Айылдын экологиясы", "Сугат суу".

Көңүл чордонунда

 • Жергиликтүү демилге башкаруу саясатынын натыйжалуулугун өлчөйт. Социалдык чөйрөгө болгон кызыгуунун өсүшү уланууда – 2
 • Жеңүүчүлөр – 6

Жаштар өзгөрүүлөрдүн максаты жана күчү катары

 • Жаштар ишке киришкенде, айылда спорт зал ачылат – 8
 • Жаштар активисттерди бириктирип, коомдук башкаруу системасын түзүштү – 9
 • Балдарды коргоо күнүн формалдуу майрамдоонун ордуна инновациялык жармаңке – 11
 • “Ынтымак” балдардын маданий өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүүдө – 13
 • Айылдагы коомдук транспорт үчүн аялдамалар – адамдар үчүн камкордук – 14
 • Эски клубдун ордуна жаңы спорт комплекси – 16
 • Жаштар айылды жарыктандырууда – 17
 • Чөптүн жардамы менен каада-салттарды аткарууну жеңилдетип, дарыянын жээгин бекемдесе болот – 19

Мектепке чейин жана мектепте билим берүү үчүн шарттар

 • Жылуу мектеп жана бала бакча жаштар борборун өнүктүрүүгө шыктандырат – 21
 • Беш аялдын күчү бала бакча ачууга жетет – 23
 • Ашкана – бала бакчадагы өтө маанилүү объект – 24 
 • Бала бакчаны ачып, жабдууларды алып берип, тегерегин тосуп чыгышты – 25
 • Биздин балдар ыңгайлуу бала бакчага татыктуу – 26
 • Мектеп ремонттолду, алдыда жаңы тапшырмалар турат – 28
 • Токсон наристе бала бакчага барышты – 29
 • Мыкты бала бакча – бул максатка жетүүгө болот – 31
 • “Нур-Бакча” МЧМ балдарга камкордукту өзүнө алды – 32
 • Жаңы бала бакча менен жашоонун көркү чыга түштү – 33
 • Айшанын өз бала бакчасы бар – 35

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

 • Айылдагы мыкты көчөлөр ЖӨБдөн сыйлык алышат – 37
 • Жамааттар кантип жолдордун ремонту, электр менен жабдуу жана атүгүл .... жердин жоктугу өңдүү маселелерди чечип жатат – 38
 • Жергиликтүү бюджеттеги чектөөлөрдү жалпы аракеттер менен жеңебиз – 40

Жергиликтүү кеңештер – айылды өнүктүрүү лидерлери 

 • Жергиликтүү кеңеш браконьерлик жана аракечтик менен кантип күрөшө алат – 41

Айылдын экологиясы 

 • Жашыл айыл – бул жөн эле кооздук эмес, ошону менен бирге ден соолук дагы – 42

Сугат суу

 • Айдоочулар менен дыйкандар ортосундагы жаңжалды кантип жөнгө салууга болот – 44