"Муниципалитет" журналы, №3 (76), март 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №3 (76), март 2018-ж.
05.04.2018 15:15

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБ Союзунун жаңылыктары", "ЖӨБ Союзу суроолорго жооп берет"

Көңүл чордонунда

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы аялдар – 3
 • Эмне үчүн ЖӨБ органдары коммерциялык ишмердүүлүк менен алектенбеши керек? – 8

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

 • Муниципалитеттер жарандар менен коммуникация үчүн жаңы технологияларды киргизүүдө – 15

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү 

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун деңгээлинде бош убакытты өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга карата методикалык ыкмалар – 20

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Жарандык бюджет – бул жергиликтүү бюджеттердин ачыктыгын жана отчеттуулугун камсыз кылган реалдуу аспап – 24
 • Муниципалдык сайттар жана маалыматты жайылтуунун заманбап аспаптары менен иштөө боюнча практикалык семинар – 25
 • Нарын жана Ош облустарындагы БӨУ өкүлдөрү Жарандардын бюджеттик процесске катышуу моделинде каралган мониторинг жана баалоо системасы менен таанышып чыгышты – 26
 • Чакан гранттар программасы конкурсуна 2018-жылы 121 долбоордук өтүнмө түштү – 27
 • 15 максаттуу ЖӨБ органы калк менен биргеликте иш-аракеттер планын иштеп чыгышты – 28

ЖӨБ Союзунун жаңылыктары

 • ЖӨБ Союзунун Башкаруу жыйыны – 29
 • Мыйзам чыгаруу ишине катышуу жана ЖӨБдүн кызыкчылыктарын коргоо – 29
 • «Курултайлар жөнүндө» Мыйзамынын долбооруна катчылыктын иш-милдеттерин КР ЖӨБ Союзу аткарсын деген сунуш берилди – 30
 • Ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү механизми боюнча өкмөткө каршы пикир – 30
 • ЖӨБ Союзунун мүчөлөрүнүн бюджет жөнүндө парламенттик угууларга катышуусу – 31
 • КР ЖӨБ Союзунун Эксперттик кеңеши түзүлдү – 31

ЖӨБ Союзу суроолорго жооп берет

 • ЖӨБ Союзунун мүчөлөрүнүн бюджет жөнүндө парламенттик угууларга катышуусу – 31