"Муниципалитет" журналы, №12-1 (73-74), декабрь 2017-ж. - январь 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №12-1 (73-74), декабрь 2017-ж. - январь 2018-ж.
05.02.2018 11:10

Бул санда: "Жарандардын ЖӨБго катышуусур", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Мониторинг жана баалоо", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү"

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

 • "МЫКТЫ МЫКТЫГА" форуму – 2
 • Бюджеттик сандар элеттиктерге түшүнүктүү болуп калды – 10

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Байытылбаган унду пайдалануу үчүн айып жөнүндө; кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө; мамлекеттик сырды коргоо жөнүндө; республикалык бюджет жөнүндө жана башка – 13
 • ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары
 • Кыргызстандагы жергиликтүү өз алдынча башкарууга арналган “ЖАКШЫ ЖАШОО: УШУЛ ЖЕРДЕ ЖАНА АЗЫР-2017” аттуу плакаттардын Улуттук сынагы жана көргөзмөсү – 16
 • Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык Агенттиги (SDC) Чүй облусунун жергиликтүү жамааттарына мектепке чейинки курактагы балдар үчүн шарттарды жакшыртууга жардам берди – 18
 • Жаңы жабдуулар: Ош жана Нарын облустарынын муниципалитеттери жалпы суммасы 677 миң сомго калк менен иштөө үчүн заманбап жабдууларды алышты – 20
 • Билимдүү ЖӨБ: Нарын жана Ош облустарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 45 өкүлү компьютердик сабаттуулуктун негиздерин үйрөнүштү – 20
 • Нарын жана Ош облустарынын муниципалитеттери өздөрүнүн Биргелешкен аракеттер планын иштеп чыгышты – 21
 • ЖӨБ текшерүүлөрү: Эскертүү албай өтүүнүн жолдору барбы? – 21
 • Аймактык ЖОЖдор үчүн 2018-2023-жылдарга КРнын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутуу системасын өркүндөтүү программасынын долбоорунун бет ачары – 22

ӨСИ жаңылыктары

 • Бишкекте КР Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкаруу системасына мониторингди жана баалоону киргизүү боюнча сунуштар талкууланды – 23
 • Баткенде мамлекеттик социалдык заказ (МСЗ) механизми тартууланды – 23

Юридикалык консультация

 • Жайыттар жөнүндө; айдоолорду майкандоо жөнүндө; мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө; дем берүүчү гранттар жөнүндө (подрядчынын айынан жумуштун үзгүлтүккө учурашы) – 24

Мониторинг жана баалоо

 • Коомдук мониторинг: көйгөйлөр жана перспективалар – 30

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

 • Кыргыз Республикасынын аймагында катуу тиричилик калдыктарын жыйноо, чыгаруу жана жайгаштыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тарифти эсептөө методикасы – 35