"Муниципалитет" журналы, №7 (68), июль 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы, №7 (68), июль 2017-ж.
08.08.2017 13:29

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Шаарлардын форуму", "Мониторинг жана балоо", "Юридикалык консультация", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун
жаңылыктары"

Көңүл чордонунда

  • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жаңы мазмуну – 2

Шаарлардын форуму

  • Кыргызстандын куттуу шаарлары: алар кандай болушу керек жана кандай болушат? – 9

Мониторинг жана балоо

  • ЖӨБ органдарынын ишин баалоо аспабы (LSGPAT) – 16

Юридикалык консультация

  • Жергиликтүү кеңештердин иши: айыл өкмөтү жана мамлекет менен өз ара аракеттер, депутаттык мандатты мамлекеттик кызмат менен айкалыштыруу, саясий партиялар жөнүндө – 25

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

  • Чүй облусунун муниципалдык веб сайттарынын администраторлору Пайдалануучунун колдонмосу менен таанышты – 28
  • Миң уккандан бир жолу көргөн артык – 29
  • Акбашаттыктар 2018-жылга бюджет долбоорун талкуулашты – 31
  • Чүй облусунун Кочкорбаев муниципалитетинде ичүүчү сууну эффективдүү колдонуу маселелери талкууланды – 32