"Муниципалитет" журналы № 2-3 (63-64), февраль - март 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы № 2-3 (63-64), февраль - март 2017-ж.
31.03.2017 10:30

Бул санда: "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЖӨБдүн финансысы", "Мониторинг жана баалоо", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЖӨБдүн маалымат саясаты", "Стратегиялар", "ЖДКЖ Долбоорунун жаңылыктары"

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

 • Кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсү түп-тамырынан бери өзгөрүүлөрдү талап кылат 2

ЖӨБдүн финансысы

 • Донордук акчага карата керектөөчү мамиле болбосун! Жергиликтүү жамааттардын өнүгүүсү үчүн донордук инвестициялар жергиликтүү бюджеттер аркылуу багытталууга тийиш 7
 • Мамлекеттик сатып алуулар. Улан Даникеев: 2016-жылы ЖӨБ органдары мамсатып алууларда 1,8 млрд сом үнөмдөй алышты 11
 • Сатып алуулар жөнүндө суроолор: форс-мажордук жагдай деп эмнелер эсептелет? Бааларга мониторинг жүргүзүү үчүн кандай булактарды колдонуш керек? 13
 • Жергиликтүү бюджеттерге аудит жүргүзүүнүн жаңы ыкмалары 14

Мониторинг жана баалоо

 • Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун ЖӨБОнун ишмердүүлүгүнө тийгизген таасири 19

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Кыймылсыз мүлккө укукту мамлекеттик каттоо жөнүндө 23
 • Муниципалдык кызмат жөнүндө 23
 • Муниципалдык кызматчынын жөнүндө 25
 • Айыл өкмөтүнүн башчыларын жана мэрлерди шайлоо жөнүндө 25
 • ЖӨБ органдарын текшерүүлөр жөнүндө 25

ЖӨБдүн маалымат саясаты

 • Маалыматтык бюллетендердин марафону 29
 • Бюллетенге кандай маалыматтарды жайгаштырыш керек? 33

Стратегиялар

 • 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын мамлекетти бекемдөө жана өркүндөтүү бөлүгүндө ишке ашыруунун айрым жыйынтыктары тууралуу 36

ЖДКЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Таза сууга жана таштанды чыгарууга тарифтер боюнча коомдук угуулар 40
 • Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарындагы ЖӨБ органдарынын кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу боюнча пландары 41