"Муниципалитет" журналы №1 (62), январь 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы №1 (62), январь 2017-ж.
02.02.2017 12:55

Бул санда: "Социалдык кызмат көрсөтүүлөр", "ЖӨБдүн философиясы", "ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Экономикалык журналистика"

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр

 • Кыргыз Республикасында жарым стационардык социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү реформалоонун концепциясы – 3
 • Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү деинституционалдаштыруу (интернаттардан жарым стационардык кызмат көрсөтүүлөргө өтүү): Украинанын тажрыйбасы – 7

ЖӨБдүн философиясы

 • ЖӨБдүн эволюциясы карама-каршылыктардын өнүмү катарыжана ЖӨБдү өнүктүрүүнүн философиялык өңүттөрү – 11
 • “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамга сандык баа берүү. Объект ыкмасы – 15

ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү

 • Муниципалитеттин жетекчисине: инженер болбошуң мүмкүн, бирок менеджер болууга милдеттүүсүң! – 19
 • Кочкорбаев АА: жаңыланган суу мунарасы – 22
 • Кызыл-Октябрь АА: “кайра калыбына келтирилген” “Келечек” бала бакчасы – 24

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • ЖӨБ органдары чечим кабыл алып жатканда жергиликтүү жамааттын артыкчылыктарын эсепке алуу боюнча Чүй облусунун муниципалитеттери үчүн тренингдер өттү – 26
 • Пресс-сессия. ЖӨБ: коммерциялашуу – бул дотациядан чыгуунун жолу эмес – 27
 • Бюджеттер аралык мамилелер чөйрөсүндө коррупцияга каршы туруу: жыйынтык барбы? – 28
 • Чүй облусундагы алты айылдык аймак үчүн муниципалдык сайттар түзүлдү – 29

Экономикалык журналистика

 • Өз миссиясын баамдай алганы – төртүнчү бийликтин күчү – 30