"Муниципалитет" журналы №18

"Муниципалитет" журналы №18
30.05.2013 08:58

Бул чыгарылышта: "Адамдар жана тагдырлар", "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Жарандардын катышуусу", "ӨСИ жана өнөктөштөрүнүн жаңылыктары", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБ ресурстары".