"Муниципалитет" журналы №12 (25), декабрь 2013-ж.

"Муниципалитет" журналы №12 (25), декабрь 2013-ж.
30.12.2013 11:46

Бул чыгарылышта: "Сөз башынын ордуна","Өкмөттүн стратегиялары","Жергиликтүү өнүгүүнүн стратегиялары"