"Муниципалитет" журналы, №12 (49), декабрь 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №12 (49), декабрь 2015-ж.
04.01.2016 15:52

Журналдын бул чыгарылышында: "ЖӨБ органдарды жана жергиликтүү жамааттарды куттуктоо", "Көңүл чордонунда – финансылык сабаттуулук", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Сынактар жана гранттар", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы".

ЖӨБ органдарды жана жергиликтүү жамааттарды куттуктоо 

 • КР Жогорку Кеңештин атынан – 2
 • ЖӨБЭММАнын атынан – 3
 • Өнүктүрүү сясат институтунун атынан – 3

Көңүл чордонунда – финансылык сабаттуулук

 • Талас облусунда зайымчылардын дээрлик 40 пайызы насыяны кайтарууда кыйналышат – 4
 • Насыялар жарандардын капчыгын кагууда – 6
 • Насыялар үй-бүлөлөрдү талкалоодо – 8

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Кыргызстандын жарандары жергиликтүү өз алдынча башкарууга ишенет жана ага ийгиликтүү катышууда. ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун Биринчи фазасын аткаруунун жыйынтыктары, 2011-2015  – 10
 • 1-жыйынтык. Жергиликтүү жамааттар (ЖКУну кошкондо) жергиликтүү деңгээлдеги кызмат көрсөтүүлөрдү башкаруу процессине катышууда – 13
 • 2-жыйынтык. Жарандардын муктаждыктарына жооп кайтаруу үчүн ЖӨБдүн башкаруучулук дарамети өстү - 15
 • 3-жыйынтык. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана борборлоштурууну азайтуу боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү – 18
 • Александровка муниципалитетинин ЖӨБ органдары аймактын тарыхында биринчи жолу коомдук угууларды өткөрдү – 20
 • Кемин шаарындагы бир райондо катуу тиричилик калдыктарын (КТК) колго алуу маселелери боюнча коомдук угуулар – 22

Сынактар жана гранттар 

 • Жаш изилдөөчүлөр үчүн ЖӨБ боюнча докладдар сынагы - 24
 • Ачык лекциялар – 25
 • Жаш изилдөөчүлөр үчүн докладдардын болжолдуу темалары – 27

ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы

 • Бала бакчалар – пландоонун дүйнөлүк тажрыйбасы - 29