"Муниципалитет" журналы, №11 (48), ноябрь 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №11 (48), ноябрь 2015-ж.
02.12.2015 16:30

Журналдын бул чыгарылышында: "ЖӨБдүн каржысы", "Казыналык – ЖӨБ органдарына", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБ фонундагы портрет".

ЖӨБдүн каржысы

 • Эсеп палатасы ЖӨБ органдарына 2014-жылы республикалык бюджеттен бөлүнгөн дем берүү гранттардын бөлүштүрүлүшүн жана колдонулушун текшерди – 2
 • Дем берүүчү гранттардын 2015-жылдын 1-ноябрына карата көлөмү - 8
 • Дем берүүчү гранттар жана коррупция. Ушундай да болот экен – 8

Казыналык – ЖӨБ органдарына

 • Ишенимге негизделген диалог коррупцияга тоскоол болот жана жергиликтүү бюджеттерди башкарууну жакшыртат – 9

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Калк менен иш алып баруу: ачык = убайлуу. Чүй облусундагы жамааттардын муктаждыктарын аныктоо – 11
 • ЖМБА – бул кандай болду? Чүй облусунун Москва районунун Александровка АА – 13
 • Таза суу көйгөйү боюнча себеп-натыйжалык байланыштары: Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы Кочкорбаев АА – 18
 • Мектептердин көйгөйлөрү: мүлккө кимдин ыйгарым укугу бар жана ал кимдин менчигинде? – 20
 • Муниципалдык кызматчылардын квалификациясын жогорулатуунун жыйынтыктарын баалоо усулу – 20
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары муниципалдык кызматка өтүп жаткандар үчүн суроо-жооптору бар атайын окуу китебин иштеп чыгууну сунушташты – 21
 • Ильич муниципалитетинин АӨ жооптуу катчысы: “Тренингден кийин эмне үчүн калкты иш-чарага чакырганда алардын санын камсыздоодо кыйынчылыктар болгонун эми түшүндүм” – 23

ЖӨБ фонундагы портрет

 • Чоң шаардын музыкасын бузбастан аны ар бир адамга кантип жеткирсе болот? – 24
 • Бишкектин бюджети мурдагыдан дагы жеткиликтүү болуп калды – 27