"Муниципалитет" журналы, №5-6 (42-43), май-июнь 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №5-6 (42-43), май-июнь 2015-ж.
02.07.2015 14:15

Журналдын бул чыгарылышында: "Депутаттык баяндар", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Борбордук казыналык – ЖӨБ органдарына", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЖӨБ кадрлары", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "Көңүл чордонунда".

"Муниципалитет" журналынын бул чыгарылышында:

Депутаттык баяндар

 • Партиялык фактор жана жергиликтүү кеңештер: 2016–жылдагы жергиликтүү шайлоого даярдануудабыз - 2
 • Конституциялык палата: жергиликтүү кеңештин депутатын чакыртып алуу маселесин козгоо тууралуу жергиликтүү кеңештин укугу конституциялык эмес деп таанылды - 8

Мыйзамдагы жаңылыктар

 • АЖМФ жерлерин башкаруу жөнүндө Типтүү жобо; баалуу жер участокторун трансформациялоо, АЖМФ айрым жерлерин колдонуу мөөнөтүн 5 жылдан 20 жылга чейин узартуу жөнүндө; мамлекеттик тил жөнүндө; сугарылуучу айдоо жерлерин башка категорияга которууга мораторий жөнүндө; мамлекеттик чек ара жана ЖӨБ жөнүндө; таштанды үчүн административдик жоопкерчилик жөнүндө; мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө; салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө: муниципалдык ишканалар инфраструктураны өнүктүрүүгө чегерүүлөрдөн бошотулат; ЖӨБ органдарына республикалык бюджеттен дем берүүчү гранттар жөнүндө - 9

Борбордук казыналык – ЖӨБ органдарына 

 • Алмаз Бакетаев: коррупцияга даттанган ар бир муниципалитетке жеке өзүм жооп берүүгө даярмын - 15

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

 • Александровка ААнын элеттик саламаттык комитети: балдар эми кышында үшүбөйт - 18
 • Кызыл–Кыштак ЭСК: муниципалдык транспорт мектепке барчу жолду коопсуз кылат - 20
 • Элеттик саламаттык комитеттери – кыргыз айылдарынын жашоосундагы өзгөрүүлөрдүн кыймылдаткычы - 22
 • Жарандардын тынч чогулуштары жамааттын чогулуштарынан жана жыйындарынан эмнеси менен айырмаланат? Юристтин түшүндүрмөсү - 25
 • Муниципалдык дем берүүчү гранттар борбор калааны жана анын жашоочуларын өзгөртүүдө - 27

ЖӨБ кадрлары

 • Муз козголду: кадрларды даярдоонун жаңы системасынын алгачкы жыйынтыктарын баалоо - 28
 • Эффективдүү муниципалдык кызмат – региондорду ийгиликтүү өнүктүрүүнүн кепили - 31

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары 

 • Административдик бузуулар жана аксакалдар соту. ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун колдоосу менен дагы бир муниципалдык сайт ишке кирди. Бишкекте Чүй облусунун муниципалитеттери үчүн ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун расмий бет ачары өттү. 27 айылдык аймагында 2016–жылга бюджетти түзүү боюнча коомдук угуулар өтөт ЖӨБ органдары: “Дем берүүчү грантты алууда жаңы талаптар биз үчүн
 • айкын жана түшүнүктүү болуп калды” - 33

Көңүл чордонунда

 • Пенсионерлер “Согуштун балдары” статусун алышабы? - 44
 • Социалдык өнүктүрүү министрине карыларга жардам көрсөтүү үчүн мобилдик ремонттук бригадаларды уюштуруу сунушталды - 46 
 •