"Муниципалитет" журналы, №12 (37), декабрь 2014-ж.

"Муниципалитет" журналы, №12 (37), декабрь 2014-ж.
29.12.2014 10:07

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Сынактар жана гранттар", "Маалымат алмашуу жана аймактык журналистика", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары".

БУЛ ЧЫГАРЫЛЫШТА:

Көңүл чордонунда

 • Электрификациялоону талкуулоодогу чыңалуу - 2
 • Кырдаалга сереп: коммунизм жок – демек электрификациялоо да керек эмеспи? - 6

Мыйзамдагы жаңылыктар

 • Жогорку Кеңеш жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү маселесин кеңири талкуулоодо - 9

Сынактар жана гранттар

 • Плакаттын “одуракай” тили жергиликтүү маанидеги маселелер менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун фундаменталдуу баалуулуктарын бириктирет- 13
 • “БАКУБАТ ЖАШОО: УШУЛ ЖЕРДЕ ЖАНА АЗЫР. 2014” плакаттар сынагынын жеңүүчүлөрүн куттуктайбыз! - 16

Маалымат алмашуу жана аймактык журналистика 

 • Жамааттык ММК – бул жарандар менен башкаруу органдары ортосундагы көпүрө - 17
 • ЭҮЖӨБОЖ Долбоору Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарындагы жаңы жамааттык ММКга дем берет - 21
 • Сегиз күндүн ичинде 60 маалымат бюллетени - 24
 • Маалымат бюллетенин чыгаруу: ченемдик укуктук негиздеме жана каржылоонун аспекттери - 30

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

 • Ысык-Көл облусунда тажрыйба алмашуу боюнча сапар: кеңештер бекемдөөдө, ЖӨБнын жумуштары жана кызмат көрсөтүүлөрү ачык-айкын болууда - 31

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Кум-Бел аймагынын тургундары эми таза жерде жашашат - 35
 • Жалал-Абад облусунун Баймундуз айылынын мектепке чейинки токсон окуучусу жаңы ачылган “Баястан” бала бакчасына барышат - 36
 • Дем берүүчү гранттарды бөлүштүрүүнүн натыйжалуулугу артууда - 37
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн пилоттук окуулардын цикли аяктады - 37
 • Арал АА өкүлдөрү үчүн муниципалдык сайтты башкаруу боюнча практикалык семинар - 38
 • ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун өнөктөштөрү Польшанын борборлоштурууну азайтуу тажрыйбасын үйрөнүштү - 38  

 

Тиркелген документ :  Жүктөө