"Муниципалитет" журналы, №8 (21), август 2013-ж.

"Муниципалитет" журналы, №8 (21), август 2013-ж.
29.08.2013 16:56

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Инвестор&Жамаат", "ЖӨБ кадрлары", "Жаңжалды башкаруу".

Көңүл чордонунда

 • Бийлик вертикалы – бул Конституция, акча жана өкмөттүн аброю түшүп кетчү чуңкур 2

ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары

 • Швейцариянын элчилиги Кыргызстандагы төрт элеттик муниципалитетке таштанды тазалоо үчүн техника сатып алууга жардам берди 6
 • Швейцария өкмөтүнүн өкүлү менен жолугушуу: көйгөйлөр, жетишкендиктер жана келечекти талкуулоо 7
 • Жакшы тажрыйба даанышмандыктан да маанилүү: Жалал-Абад облусунун айыл аймактарынын ортосунда тажрыйба алмашуу 7
 • Тоң айылдык аймагы алгачкы жолу бюджет боюнча коомдук угууларды өткөрдү 11
 • Багыш айылдык аймагы калк менен 2014-жылга жергиликтүү бюджеттин долбоорун талкуулады 11
 • Тогуз-Торо айылдык аймагынын тургундары 2014-жылга карата бюджет долбоорун жактырды 12
 • Тогуз-Торо районунда райондук интернет-порталды түзүү боюнча процесс башталды 12

Инвестор&Жамаат

 • Сүлүктүнүн өнүгүүсү үчүн: муниципалитет менен жергиликтүү кен казуучу компаниялардын диалогу 13
 • Өнөктөштүктүн жана үмүттүн жолу 14

ЖӨБ кадрлары

 • Аттестацияга даярдык 16
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө тест суроолорун түзүү үчүн ченемдик укуктук актылардын алдын ала тизмеси 16
 • Компьютердик тестирлөөнү түзүүдө колдонулчу болжолдуу суроолордун тизмеси 17
 • Мен - жергиликтүү кеңештин депутатымын. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын 150 суроосуна жөнөкөй жооптордун жыйнагы 27

Жаңжалды башкаруу

 • Жаңжалды оптималдуу башкаруунун баскычтары жана ырааттуулугу 29
 • Тест. Эмгек жамаатында жаңжалдарды алдын алуу жана конструктивдүү түрдө жөнгө салуу боюнча жетекчинин ишке жакындыгын баалоо 31