"Муниципалитет" журналы, №3 (16), март 2013-ж.

"Муниципалитет" журналы, №3 (16), март 2013-ж.
29.03.2013 17:28

Бул чыгарылышта: "Административдик-аймактык реформа", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Мыйзамдагы жаңылылыктар", "ЖӨБ ресурстары", "Китепкана+ЖӨБ", "Жаңжалды башкаруу".

Бул чыгарылышта окугула: 

Административдик-аймактык реформа

 • Латвия: 20 жыл жана 200 миллион доллар 2
 • Кыргыз Республикасында административдик-аймактык реформа: 2012-жылдын жыйынтыктары 8

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Бюджет тууралуу көбүрөөк маалымат жамаатта күмөндү азайтат: 2012-жылы жергиликтүү бюджеттердин аткарылышы боюнча коомдук угуулардын сабактары 13
 • “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу+жамаат” рецепти. Ивановка АА 2012-жылдын жыйынтыгын чыгарууда 20
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун стратегиясы: алгачкы талкуу 20

ӨСИ жаңылыктары

 • Пресс-сессия: “Сүткорлук тууралуу мыйзам долбоорундагы суу түбүндөгү таштар” 21
 • “Борбордун макамы тууралуу” мыйзам долбоору жана жергиликтүү бюджеттердин жаңылыктары боюнча Ошто кеңейтилген пресс-сессия 22
 • Экономикалык журналистика студенттик доордон тарта: БГУдагы мастер-класстар 23

Мыйзамдагы жаңылылыктар

 • Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу, жергиликтүү салыктарды администрлөө, жер казынасы, ЖӨБ чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган тууралуу, туруктуу өнүктүрүү стратегиясы тууралуу 23
 • ТӨУСтун 2.7 бөлүмү: “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүктүрүү” 26
 • ТӨУС графикалык элеси 27

ЖӨБ ресурстары

 • 2020-жылга чейин Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү Стратегиясы долбоорунда Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ролу 28
 • Китепкана+ЖӨБ Китепкана жана жергиликтүү жамаат – кооперация маселелери 30

Жаңжалды башкаруу

 • Жаңжалды оптималдуу башкаруунун баскычтары жана ырааттуулугу 32