"Муниципалитет" журналы, №2 (15), февраль 2013-ж.

"Муниципалитет" журналы, №2 (15), февраль 2013-ж.
28.02.2013 17:20

Бул чыгарылышта: "Р2Р. Практик - практикке", "ЖӨБ ресурастары", "ЖӨБ каржысы", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Жарандардын ЖӨБдө катышуусу", "Жаңжалдарды башкаруу".

Бул чыгарылышта окугула:

Р2Р. Практик - практикке

 • Жарым-жартылай бош мектептерди жана ашыкча толтурулган бала бакчаларды кантип ыңгайлуу билим берүү объекттерине айландырса болот? Кара-Балтанын сыры 2
 • Додомол жана Кош-Булак: муниципалдык транспорттук маршрутту уюштуруу анча деле кыйын эмес. Каалоо гана жетет! 5
 • Муниципалдык жерлерди туура башкаруу жаңжалдарды алдын алууга көмөктөшөт 7
 • Теңдеш – теңдешке: эмне кеп? 9
 • ЖӨБ ресурастары
 • Латвиядагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу: жер реформасы 10

ЖӨБ каржысы

 • Теңдөөчү грант: “түз” формула “ийри” маалыматтарга чалынды 15
 • ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары Ысык-Көл облусунун муниципалитеттери Интернетке жетти 18
 • Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарынын пилоттук муниципалитеттери бюджет боюнча коомдук угууларды өткөрүүгө кайтып келүүдө 18
 • Төрт-Күл АА: Кайра жаралуу доору 19
 • Муниципалитеттер кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча долбоорлорду иштеп чыгууну өздөштүрүүдө 19
 • Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарынын бардык айыл аймактары үчүн жолугушуулар: гранттар жана коомдук угуулар 20
 • Сакалды АА: жаңы жылдык оюн – жакшы башталган Жаңы жыл 20
 • Муниципалдык сайт – бул жергиликтүү экономиканы өнүктүрүү, башкарууда ачыктык жана жергиликтүү жамааттын маданий бирдейлиги 20
 • Жаңы техника – эски көйгөйлөрдү чечүү 21

ӨСИ жаңылыктары

 • Пресс-сессия: Бирдиктүү салык декларациясы: “макул” жана “каршы” жүйөлөр 22
 • Пресс-сессия: микрокаржылоо боюнча мыйзамдык демилгелер: тартипке келтирүү жана жөнгө салуубу же катаалдаштыруубу? 22
 • “Өлкө ресурстары – элдин ресурстары-2013” ММК үчүн улуттук сынак 23

Жарандардын ЖӨБдө катышуусу

 • Жергиликтүү жамааттын укуктук негиздери жана уставдын макамы 24

Жаңжалдарды башкаруу

 • Жаңжалдуу кырдаалда жетекчинин тактикасы жана жүрүм-турумунун типтүү үлгүсү 27