"Муниципалитет" журналы, №1 (14), январь 2013-ж.

"Муниципалитет" журналы, №1 (14), январь 2013-ж.
31.01.2013 17:12

Бул чыгарылышта: "Күндүн темасы", "Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Жарандардын катышуусу", "Юридикалык кеңеш", "ЖӨБ кадрлары".

Бул чыгарылышта окугула:

Күндүн темасы
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу саясий аң-сезимдин түпкүрүндө же “Кыргызстан” “Бишкекке” тең келбейт 2
Бишкектин жаңы макамы: кооптуу оюндар 5
Кыргызстандын борборуна жаңы бюджеттик саясат керек. Бишкектин учурдагы бюджетине анализ ....9
Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Жергиликтүү салыктардын айрым түрлөрүн администрациялоо боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү: кыштын камын жайында көр 13
 • 2012-жылга сереп жана 2013-жылга пландар 15
 • Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарындагы жергиликтүү кеңештердин башчылары жана депутаттары жарандык катышуу жана ЖӨБ негиздери боюнча окуудан өтүштү 16
 • Кызматташтык тууралуу меморандум – ЖӨБ чөйрөсүндө биргелешкен иштер 17
 • Пресс-сессия: микрокаржылоо боюнча мыйзамдык демилгелер: тартипке келтирүү жана жөнгө салуубу же катаалдаштыруубу? 17
 • Пресс-сессия: Кыргызстандагы тоо-кен казып алуу тармагынын учурдагы жана келечектеги абалы кандай? 18
 • ӨСИ БГУнун журналистика факультетинин студенттери үчүн мастер-класс өткөрдү 19
 • Пресс-сессия: борборго кандай бюджеттик саясат керек? 19

Мыйзамдагы жаңылыктар

 • ЖӨБ стратегиясы, райкеңештер, шайлоо тууралуу 20

Жарандардын катышуусу

 • “Жергиликтүү демилге” сынагы: байгелер элеттеги жашоону бир аз да болсо жакшыртууга жардам берүүдө 21
 • Киришүү мезгилинде үч пилотто эмне өзгөрдү? 23

Юридикалык кеңеш

 • Муниципалдык укук боюнча юристтер кеңеш беришет: айыл өкмөт башчысынын отчету, айыл башчысы, башчы кызматына талапкерлер, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо, ченемдик акттар тууралуу 24

ЖӨБ кадрлары

 • Муниципалдык кызмат. Тренингдер жоголсун! Курстар, салам! Муниципалдык кызматкерлерди окутууга муктаждыктар 28