"Муниципалитет" журналы, №10-11 (11-12), октябрь-ноябрь 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №10-11 (11-12), октябрь-ноябрь 2012-ж.
30.11.2012 17:00

Бул чыгарылышта: "Актуалдуу тема", "Депутаттык баяндар", "ЖӨБ каржысы", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Юридикалык кеңеш", "Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "Практик практикке - Р2Р", "Жашооң кандай, Бишкек?", "Экономикалык журналистика".

Бул чыгарылышта окугула: 

Актуалдуу тема

 • Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо-2012: биз кимди тандайбыз – партиялык кызыкчылыктарбы же жамааттардын кызыкчылыктарыбы? 2

Депутаттык баяндар

 • Депутаттын жеке активдүүлүгү + макулдашылган иш = муниципалитеттин ийгилиги жана шаардыктардын жашоосу үчүн мыкты шарттар 6
 • Депутаттык жоопкерчилик алууга үйрөтөт 7
 • Аял-депутат зомбулукка каршы: ишти баштайт жана жеңишке жетет 8

ЖӨБ каржысы

 • Өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктар: ордунан козгош керек. Мыйзам долбооруна сереп 10
 • Өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды каржылоонун механизмдери 13
 • Аз комплекттүү мектептерди кантип сактап калса болот? 18

Мыйзамдагы жаңылыктар

 • Жаңы шаардык, поселкалык жана элеттик муниципалитеттер, жергиликтүү кеңештерди таратуу, кадрлар тууралуу 17

Юридикалык кеңеш

 • Муниципалдык укук боюнча юристтер кеңеш берет: жаңы конуштагы электр жарыгы, жайыттардын талаштуу чек аралары, нике курагын азайтуу тууралуу 20

Өнүктүрүү саясат институтунун жана ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары

 • Биз жергиликтүү бюджеттердин программалык түзүлүшүнүн методикаларынын үстүнөн иштеп жатабыз 23
 • Борбор Азиядагы айрым өлкөлөрдүн, Украинадагы жана Грузиядагы бизнестин жана ММК өкүлдөрү ӨСИ кеңсесине иш сапары менен келип кетти 23
 • Бишкекте экономикалык журналистика боюнча эл аралык конференция өттү (10 мамлекет) 23
 • Кыргызстандын үч облусунда муниципалдык жерлерди башкаруу боюнча форумдар өтөт 24
 • Ивановкай айыл аймагы Швейцария парламентинин спикери Ханс Альтерди кабыл алды 25
 • Өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарга байланыштуу ведомстволор менен муниципалитеттер ортосундагы бүтпөй жаткан карама-каршылыктар 25
 • Элет керектөөлөрүн биргелешип аныктоонун жыйынтыгы боюнча айыл жыйындары 26

Практик практикке - Р2Р

 • Коңшуң жакшы нерсе жасаса - өзүң үчүн андан да мыкты жаса! 30
 • Жашооң кандай, Бишкек? Жаңы конуштар – жарандык коомдун күчүн сыноо талаасы 36
 • Жеткиликтүү шаар 37

Экономикалык журналистика

 • Экономикалык журналисттер Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн интеграциясына көмөктөшөт 38