Жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагындагы Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын жыйнагы

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагындагы Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын жыйнагы
25.02.2019 09:59, —
 Мыйзам чыгаруучулук

Басылма Швейцария өкмөтү тарабынан Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык Агенттиги (SDC) аркылуу каржыланып, Өнүктүрүү саясат институту аткарган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун колдоосунда жарык көрдү.

 

Мазмуну

  • Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 2010-жылдын 27-июну (көчүрмө бөлүк) – 3
  • Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси, 2016-жылдын 16-майы № 59 (көчүрмө бөлүк) – 5
  • Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамы, 2011-жылдын 15-июлу № 101 – 11
  • Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамы, 2000-жылдын 13-январы № 3 – 47
  • Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамы, 2014-жылдын 17-июлу № 139 – 57
  • Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Мыйзамы, 2002-жылдын 15-марты № 37 – 68
  • Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө» Мыйзамы, 2013-жылдын 9-июлу № 127 – 77
  • Басылмага тиркелген компакт-дисктеги (CD) ченемдик-укуктук актылардын тексттеринин электрондук түрү – 86