"Муниципалитет" журналы, №1 (38), январь 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №1 (38), январь 2015-ж.
25.02.2015 10:19, —
 Окуу адабият

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЖӨБ ресурстары", "ЖӨБ каржысы", "ЖӨБ эл аралык тажрыйбасы", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

БУЛ ЧЫГАРЫЛЫШТА:

Көңүл чордонунда 

 • 2014-жылдын жыйынтыктары. Муниципалитеттер өзгөргүсү келет. Жакшы жагына - 2

ЖӨБнын эл аралык тажрыйбасы 

 • Польша үчүн актуалдуу маселе: муниципалдык лидерлердин өз алдынчалуулугу менен жарандык коомдун көзөмөлү ортосундагы теңдик - 5

ЖӨБнын ресурстары

 • Жерлерди башкаруу: көйгөйлөр кайсы “фронттордо” орун алган? - 11
 • Жерлерди башкаруудан кирешени ар бир жетинчи муниципалитет гана алат - 14
 • Ивановка айыл өкмөтү муниципалдык объекттерге жана жер участокторуна каттоо жүргүзүүгө киришти - 16

ЖӨБнын каржысы

 • Жергиликтүү бюджеттердин аудитин өткөрүү боюнча жаңы методикалык колдонмо - 17
 • Айкындуулук жана отчеттуулук жергиликтүү бюджеттердин аудитинин жаңы багыттары катары - 19
 • Мамлекет берилген ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун алдындагы өз милдеттенмелерин аткарууда - 22

Мыйзамдагы жаңылыктар

 • Кыргыз Республикасынын ЖӨБ органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестри - 25
 • Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрине карата ӨСИнин сереби - 26
 • Муниципалдык кызматчыларды окутуу тууралуу - 28
 • Региондорду өнүктүрүү фонду тууралуу - 29

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Тор-Камыш айылында сугат суу үчүн механикалык суу жеткиргич курулду - 30
 • Багыш айылдык аймагынын жергиликтүү калкы заманбап окутуу үчүн шарттарды түзүүдө - 31
 • Мартта “Мамлекеттик бийлик бутактарынын, ЖӨБ органдарынын жана жарандардын биригүүсү жана натыйжалуу өз ара аракети: ресурстар, натыйжалуулук, ишеним” темасына Эл аралык конференция өтөт - 31

ӨСИ жаңылыктары

 • ММК өкүлдөрү арасында өткөрүлгөн “Шаардын бюджети – менин бюджетим” аттуу сынактын жеңүүчүлөрү аныкталды - 32
 • Өнүктүрүү саясат институту КР Мамлекеттик кадр кызматын мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн БУУнун сыйлыгына көрсөттү - 32     

Тиркелген документ : ЖүктөөError. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)