Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун перспективасы

13.02.2011 00:00, —
 Окуу адабият

ЖӨАБ органдарынын башчыларын дайындоо/шайлоо усулдарына (механизмдерине) байланыштуу Кыргыз Республикасынын шаарларынын жана айылдарынын жашоочуларына жүргүзүлгөн социологиялык изилдөөлөрдүн тыянактары боюнча отчет

ЖӨАБ органдарынын башчыларын дайындоо/шайлоо усулдарына (механизмдерине) байланыштуу Кыргыз Республикасынын шаарларынын жана айылдарынын жашоочуларына жүргүзүлгөн социологиялык изилдөөлөрдүн тыянактары боюнча отчетError. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)